Bedrift – Bytte av regnskapsfører

Bytte regnskapsfører?

Hva med å bytte til en ekstern regnskapsfører fra Alle Tall? Det kan være smart! Med riktig programvare og en tjeneste tilpasset dine behov kan du spare mye tid og penger. Hvis du i tillegg velger å bytte regnskapsfører til en ekstern regnskapsfører som leverer mer enn regnskap, så kan du få råd og veiledning som gir din virksomhet et løft til et bedre resultat.

Velger du å bytte regnskapsfører til Alle Tall gir vi deg inntil 10 timer gratis byttehjelp!

Hvem kan benytte denne tjenesten?

Alle som har fått regnskapet ført av en autorisert regnskapsfører kan benytte denne tjenesten. En autorisert regnskapsfører sikrer at grunnlaget vi overtar er kvalitetssikret slik at vi slipper å foreta ytterligere kontroll. Dersom ditt regnskap er ført av en regnskapsfører som ikke er autorisert må vi gjennomføre en kontroll av det mottatte materialet.

Hvilken tid på året er det lurt å bytte regnskapsfører?

Du kan bytte regnskapsfører gjennom hele året. Det er ikke nødvendig å vente til årsslutt før du bytter, men det er hensiktsmessig å bytte ved månedsslutt eller terminslutt. Ønsker du å bytte til en ekstern regnskapsfører hos Alle Tall finner vi sammen det tidspunktet som passer din virksomhet best.

Har du oppsigelsestid hos din regnskapsfører?

Ofte har virksomheten en oppsigelsestid hos eksisterende regnskapsfører. Lengden på oppsigelsestiden kan variere, men ligger normalt på rundt 3 måneder. Når du inngår avtale med Alle Tall vil vi hjelpe deg med å avslutte forholdet til din gamle regnskapsfører. Vi kontakter regnskapsføreren og sørger for at byttet går ryddig og effektivt.

Hvordan gjennomføres bytte av regnskapsfører?

Alle Tall gjennomfører hele bytteprosessen for deg. Vi kan si opp din avtale hos eksisterende regnskapsfører og sørge for at all nødvendig informasjon blir oversendt til oss. Vi sørger for at nødvendige dokumenter blir signert, at tilgang til Altinn.no blir opprettet og at Alle Tall blir registrert som virksomhetens regnskapsfører i Brønnøysundregistrene.

Kan historiske data overføres ved et bytte?

Historikk kan overføres. Dette er imidlertid avhengig av datagrunnlaget som historikken befinner seg på, og tilgangen til dette materialet. Ved bytte av regnskapsfører til en autorisert ekstern regnskapsfører hos Alle Tall overfører vi normalt historikk der historikken er tilgjengelig. Dette arbeidet er inkludert i vår tjeneste for bytte av regnskapsfører, men kan av og til være tidkrevende og medføre tidsforbruk utover de ti timene som er gratis.

Bytte regnskapsfører

Alle Tall

  • Får det gjort
  • Løpende oppfølging
  • Erfarne forretningsførere
  • Kostnadseffektive
  • Kunnskapsrike og allsidige