Borettslag og sameier

Årsmøter

Det er mye å holde orden på for et styre i et borettslag eller sameie. Det er lett å miste oversikten. Derfor er det viktig å ha en forretningsfører som kjenner det juridiske og kan skille mellom lover, regler, beboernes rettigheter og plikter, kutymer og ren drift.  Alle Tall er en slik forretningsfører. Vi kjenner det juridiske rammeverket for borettslag og sameier.  Vi holder orden på årsmøter, innrapporteringer, eierskifter og mye mer 

Regnskap og økonomi

Styremedlemmer forvalter store verdier. Det å holde orden på økonomien i borettslaget eller sameiet er derfor en av styrets viktigste oppgaver. Det er ikke bare viktig at styret har oversikt over hva som gjelder akkurat nå. Gjennom god planlegging og budsjettering bør de også ha en oversikt over hva hvilke utgifter og inntekter som kommer. Med Alle Tall som som forretningsfører har borettslaget eller sameiet alltid oversikt over økonomien og noen å spørre om dere lurer på noe.

Fordeler og innkjøpsavtaler

Alle Tall er mer enn en forretningsfører. Vi vet hvordan borettslag og sameier får bedre tjenester og samtidig spare store summer. Vi jobber for at våre kunder skal få de best avtalene, fra de beste leverandørene. Alle Tall spiller med åpne kort og har ingen påslag, «kick back» eller andre fordeler fra disse avtalene. Alle fordeler og rabatter går uavkortet til kundene!

Hvorfor bruke Alle Tall?

Tilgjengelighet, tett oppfølging og bredden i kompetanse er noe av det som kjennetegner Alle Tall!

Alle Tall setter nærhet til kunden høyt. Vi er alltid tilgjengelige. Vi er der for deg enten det er snakk om større prosjekter eller kortere oppdrag innen regnskap, budsjett og eller faktura. Alle Tall skal alltid være din foretrukne partner på regnskapsbistand og strategisk økonomistyring.

Har borettslaget eller sameiet deres behov for regnskapsfører eller forretningsfører? Ta kontakt med oss i Alle Tall!

Regnskapsfører for borettslag og sameier i Oslo og omegn

  • Spesialist på borettslag og sameier
  • Forretningsførsel
  • Regnskap og budsjettering
  • Årsmøter og juridisk bistand
  • Raske, rimelige og etterrettelige
  • Tilgjengelige og åpne
  • Gode innkjøpsordninger og klare kundefordeler

Spisskompetansen vår ligger i:

Ikon-Teknisk

Teknisk

Vi har høy tekniskkompetanse og hjelper styret å velge trygge og riktige leverandører, slik at det tekniske arbeidet blir utført korrekt.

Ikon-Juridisk

Juridisk

Vi er spesialister på juridiske problemstillinger knyttet til sameier og borettslag. Vi har  egen jurist med lang erfaring med forretningsførsel- og fra byggebransjen.

Økonomisk

Økonomisk

Alle Tall AS innehar nødvendig autorisasjon for regnskapsføring og styret får tilgang på løpende økonomisk oversikt i nettportal med budsjettoversikt.