Kundefordeler og innkjøpsavtaler!

Alle Tall er mer enn en forretningsfører. Vi vet hvordan borettslag og sameier får bedre tjenester og samtidig sparer penger. Vi jobber for at våre kunder skal få de best avtalene, fra de beste leverandørene. Alle Tall spiller med åpne kort og har ingen påslag, «kick back» eller andre fordeler fra disse avtalene. Alle fordeler og rabatter går uavkortet til kundene!

Forsikring

Å ha riktige forsikringer, gode forsikringsavtaler og gjøre riktige tiltak er viktig.  Alle Tall vet hvilke tiltak og forbedringer som bør gjennomføres for å redusere forsikringspremien og vi er gode på å forhandle forsikringer for borettslag og sameier. Vi er nøytrale, vi har ingen bindinger og får ingen godtgjørelse fra noen forsikringsselskaper. Vi hjelper derfor våre kunder med å få de avtalene som er best for kunden.

Strøm

Har ditt sameiet eller borettslag høye strømkostnader? Da kan vi hjelpe dere med å spare penger! Blant strømselskapene finnes det en rekke avtaler og avtaletyper. Hva er rett for ditt borettslag eller sameie? Alle Tall har tett samarbeider med energimeglere som kontinuerlig reforhandler alle avtaler. Dette sikrer våre kunder de beste avtalene. Mange av våre kunder har pristak på strømmen som ligger lavere enn innslagspunktet for støtteordningene.

Internett

Det skjer mye på Internett, fiber og kabel-TV. Å finne riktig tilbud, best pris og rett infrastruktur er ikke like lett. Alle Tall hjelper dere i jungelen av tilbud. Vi har god erfaring med å forhandle frem gunstige avtaler, spesielt ved oppgraderinger eller når nettutbygging skjer. Alle Tall både forhandler og reforhandler internettavtaler for våre kunder.

Vaktmestertjenester

En god vaktmestertjeneste gjør styrejobben vesentlig lettere. En dyktig vaktmester påser god orden på eiendommen og sørger for at alt fungerer som det skal. Å levere vaktmestertjenester innebærer et stort ansvar og krever oversikt over mange fagfelt. Derfor har vi et tett samarbeid med Driftshjelp som er et av våre søster selskap. Vi deler kontor og har tett, daglig dialog. Når problemene dukker opp er veien til hjelp kort.   

Vask og rengjøring

Å holde trapper, oppganger og fellesarealer rene er ofte en stor jobb. Mange borettslag og sameier velger å sette bort rengjøringen til et rengjøringsfirma. Det er mange ulike aktører som operer i rengjøringsbransjen. De fleste er seriøse, men ikke alle. For oss er det viktig at rengjøringen blir god utført. Samtidig skal alle renholdere har det bra på jobb og få de betingelsene de har krav på. Derfor har vi et tett samarbeid med Rene Rom som er et av våre søster selskap. Vi deler kontor og har tett, daglig dialog. Når problemene dukker opp er veien til hjelp kort.  

Ekstern styreleder

Det er ikke alltid enkelt å få noen med rett kompetanse og interesse til å sitte i borettslaget eller sameiets styre. Noen ganger ender det med at deltakere på årsmøte eller generalforsamling sier ja til styreverv uten egentlig å ville ha vervet eller ansvaret styrevervet fører med seg. I mange tilfeller kan det være en god løsning å leie inn en ekstern styreleder eller styremedlem med erfaring, kompetanse og interesse for faget. Alle Tall har et tett samarbeid med Styrebistand som er et av våre søster selskap. Vi deler kontor og har tett, daglig dialog.

Rørlegger

Alle Tall har avtaler med rørlegger som gir sameier, borettslag, eiere og beboere gode priser og rabatter på rørleggertjenester. Alle har behov for rørleggere en gang i blant. Som oftest planlagt, men ikke rent sjeldent trengs en rørlegger på kort varsel. Rørleggertjenester kan være kostbart så det å ha en rørlegger som er effektiv og stiller opp når det er behov gir store besparelser. Alle Tall har fremforhandlet gode avtaler med pålitelige rørleggere for våre kunder. Det skal lønne seg for alle at borettslaget eller sameiet er kunde av Alle Tall.

Fjernvarme

Å knytte seg til fjernvarmenettet kan være et lønnsomt og miljøvennlig alternativ for borettslag og sameier. I Oslo er det Fortum Oslo Varme som produserer fjernvarme til fjernvarmenettet gjennom forbrenning av nærings- og restavfall. Fjernvarmenettet bygges ut i etapper og Alle Tall følger med på utbyggingen. Bygges det ut i deres område gir vi råd om dette er en gunstigløsning for dere. I tillegg er vi med å fremforhandle fordelaktige avtaler dersom utbyggingen berører borettslaget eller sameiets tomteareal. Derfor har flere av våre kunder fått installert fjernvarme uten installasjonskostnad.  

Hva sier våre kunder?

«Vi nyter godt av all ekspertisen hos Alle Tall ikke bare på økonomistyring, men også deres avtaler og forhandlingsstyrke. De holder oversikt over, og gjennomgår, våre avtaler jevnlig. Det sikrer at vi har det beste markedet har å tilby. Jeg vil gjerne trekke frem at de, så på og reforhandlet forsikringsavtalen vår. Noe som reduserte forsikringspremien vår med hele 57%! Vi benytter også Alle Talls rammeavtale på strøm som sparer oss for store summer i strømutgifter.»

Styreleder i Vendeltoppen Boligsameie

«Vi oppfatter ikke Alle Tall AS som en tradisjonell forretningsfører. De er hele tiden i forkant og ser sameiets behov ofte lenge før vi selv ser det. De er ikke bare gode på økonomistyring, de har for eksempel svært god kompetanse på forsikring. Det fikk vi gleden av da de på eget initiativ forhandlet frem et tilbud på ny forsikring. I det nye tilbudet fikk vi med både bedre vilkår og ikke minst halvert (48% lavere) forsikringspremien.»

Styreleder i Sameiet Eckersbergsgate 15