Tjenester for borettslag og sameier

Forretningsførsel

Alle Tall leverer forretningsførsel for sameier, borettslag og boligaksjeselskaper. Vi er en aktiv forretningsfører og utfører arbeidsoppgavene profesjonelt, trygt og effektivt. Vi har god juridisk og teknisk kompetanse, og kan hjelpe til med det aller meste, det være seg budsjett, faktura, inkasso, resultatregnskap, revisjon, resultatbudsjett, årsregnskap, regnskapsanalyser, prosjektregnskap, likviditetsbudsjett og mye mer.

Alle Tall har mange års erfaring fra forretningsføring for boligeiendom. Med en forretningsfører fra oss får styret en fast kontaktperson som de kan jobbe tett sammen med – for en profesjonell, trygg og effektiv utførelse av arbeidsoppgavene.

Årsmøter

I forbindelse med årsmøter, generalforsamlinger og ekstraordinære årsmøter, sørger vi for korrekt utarbeidelse og utsendelse av varsel, innkalling og protokoll. Vi kan være representant i styret og bistå styret slik at vedtak og saker blir håndtert profesjonelt og effektivt. Ved behov kan vi bistå med strategisk økonomiplanlegging for å få vedtatt gjennomføringen av tiltak.

Regnskap

Alle Tall håndterer regnskapet fra A til Å. Det være seg alt fra driftsregnskap til årsregnskap. Vi håndterer alle elektroniske bilag og skanner alle manuelle papirbilag. Styret får tilgang til regnskapet i vår nettportal, og kan til enhver tid holde seg oppdatert på innbetalinger, utbetalinger, likviditet og sjekke regnskapet i forhold til budsjettet.

Innkreving av fellesutgifter og leie

Alle Tall krever inn fellesutgifter sameie og leie. Vi har løsninger for e-faktura, ehf-faktura og avtalegiro. Vi håndterer purringer, inkasso og bistår ved tvangssalg.

Elektronisk fakturagodkjenning

Vi har løsning for elektronisk fakturagodkjenning, mottak av elektroniske bilag og skanning. Styret kan godkjenne innkommende fakturaer på nett før vi sørger for betaling. Våre kunder kan ha postadresse hos oss – vi sorterer, skanner, arkiverer og videreformidler post etter ønske.

Budsjett

Vi jobber sammen med styret om utarbeidelse av budsjett og kan bistå med gode budsjettverktøy. Alle Tall kan hjelpe med alt fra driftsbudsjett og likviditetsbudsjett til resultatbudsjett. Vi bistår også med gjennomføring av budsjettmøte. Vi tilbyr løpende budsjettoppfølging – enkelt og effektivt i vår nettportal.

Prosjektregnskap

Ved store og små rehabiliteringsprosjekter kan vi levere prosjektregnskap etter ønske.

Postmottak

Våre kunder kan ha postadresse hos oss. Vi sorterer, skanner, arkiverer og videreformidler etter ønske og behov.

Elektronisk styrerom

Våre kunder kan få tilgang til elektronisk styrerom med fakturagodkjenning, dokumentarkiv, oppdatert kontaktliste, mulighet for kommunikasjon med eiere og mye mer.

Gunstige avtaler

Gjennom forretningsførsel for mange sameier og borettslag, samt drift av en rekke andre selskap har Alle Tall opparbeidet solid erfaring med å forhandle frem gode avtaler som er tilpasset kundens behov. Vi oppnår konkurransedyktige priser og skreddersydde løsninger.